Björsbyn 1:132

Ett nytt projekt åt Tornedalshus är på gång där vi har hand om Arkitektritningar, Konstruktion- & tillverksningsritningar, energiberäkning samt materialspec prefab.

Riktigt snyggt och extra roligt att få vara med från början på arkitektsidan. I och med att vi är väl insatta i konstruktionen så kan vi få till en bra och smidig övergång från arkitektstadiet till konstruktion.

A-ritningarna körs i DDS-CAD medan konstruktion och tillverkning körs i AutoCAD.

Uppdragsgivare: Tornedalshus AB

Bjorsbynperspektiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>