Vi erbjuder följande tjänster

green_house

  • Arkitektritningar
  • 3D-visualiseringar
  • Konstruktionsritningar och beräkningar
  • Tillverkningsritningar för prefab. industrin
  • Avsättningsplan för VVS & EL i grundplatta
  • Mängdspec.- och kaplistor
  • Energi- och effektbehovsberäkningar

 

Övrigt:
Konsultansvarsförsäkring finns.
Vi arbetar BIM-baserat i DDS-CAD samt traditionellt i DWG i AutoCAD.
Statik av pelare & balkar i trä och stål utförs huvudsakligen i programvaran StatCon.
Statik av betongkonstruktioner utförs av program utvecklat av Focus Software samt P&K
Energiberäkningar utförs i programvaran VIP-Energy.
Vi kan även i mån om tid åta oss kalkyleringsuppdrag där vi arbetar i BidCon.